Om LUP

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) sin oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

LUP er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser

NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat.

Siden starten i 2010 har programmet bistått kommunale og statlige virksomheter med over 200 innkjøp og utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2024 skal programmet sørge for at flere offentlige virksomheter tar i bruk og innarbeider innovative anskaffelser som varig praksis.

Tre grunnleggende forutsetninger har gjort at programmet har kunnet skape disse resultatene:

  • Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet.
  • Programmet har fått lov til å løpe i front og vise vei
  • Alt har vært basert på konkrete innkjøp som stat og kommune uansett skulle gjennomføre.

Dette har gitt innovasjoner hos næringslivet, som har bidratt til å modernisere stat og kommune.

Styringsgruppe

Medlemmer i styringsgruppen innehar styrevervet på vegne av arbeidsgiver.

NHO
Per Øyvind Langeland – Leder av styringsgruppen,
per.oyvind.langeland@nho.no

Ingvild Stand von Krogh,
ivks@nho.no


KS
Kristin Weidemann Wieland,
kristin.weidemann.wieland@ks.no

Anne Romsaas,
anne.romsaas@ks.no


DFØ
Dag Strømsnes,
dag.stromsnes@dfo.no

Marit Holter- Sørensen,
marit.holter-sorensen@dfo.no


Innovasjon Norge
Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud,
jorunn.birgitte.gjessing-johnrud@innovasjonnorge.no

Sunniva Jonassen Fjelde,
sunniva.jonassen.fjelde@innovasjonnorge.no


Forskningsrådet
John Vigrestad,
jvi@forskningsradet.no

Trine Steen,
trs@forskningsradet.no


Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
Ingebjørg Harto – Daglig leder
Ingebjorg.harto@nho.no

Ida Skaaret Laustsen – Fagleder,
idaskaaret.laustsen@nho.no

Lena Faljord – Styresekretær,
lena.faljord@nho.no