Forsvarsbygg

Som Norges største offentlige eiendomsaktør er Forsvarsbygg engasjert innen bygging, drift, utleie og salg av eiendom. Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 som resultat av et politisk vedtak. Forsvaret er deres største og viktigste kunde, men virksomheten har også andre kunder i både offentlig og privat sektor.

Relaterte anskaffelser (5)

Grønn ombygging

Dette fellesinitiativet fra Statsbygg, Forsvarsbygg og Oslobygg KF samler landets største byggherrer bak et innovasjonsløft for grønn ombygging for å tilpasse eksisterende bygg til nye behov. Dette gjøres allerede, men vi må gjøre det mer og det må gjøres på…

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i…

Renseanlegg

Det skal opprettes en fullt oppsatt Kavaleribataljon ved Garnisonen i Porsanger (GP), underlagt Finnmark Landforsvar (FLF), basert på vernepliktig personell med evne til oppklaring, overvåkning og strid. Det skal i den forbindelse etableres et nytt renseanlegg. Forsvarsbygg ønsker tilbud på…

Fleksible, mobile og bærekraftige bygg

Forsvarsbyggs aldrende portefølje av bygninger har begrenset fleksibilitet, og er derfor lite egnet til å møte de stadig endrende behovene hos Forsvaret. Gjennom dette innovasjonspartnerskap ønsker Forsvarsbygg å utvikle fleksible og mobile løsninger for fremtidens bygg- og anlegg sammen med…

Oljeutfasing

Forsvarsbygg var på jakt etter innovative og kostnadseffektive måter å erstatte oljefyrt oppvarming med miljøvennlig energi. Til formålet gjennomførte de markedsdialog i form av en plan-og designkonkurranse. To vinnere ble kåret, og metoden for smartere innkjøp viste seg nyttig for…