Resultater av vårt arbeid

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) jobber for at flere offentlige virksomheter skal ta del i innovative anskaffelser, en høyere andel innovative anskaffelser, næringsvekst og gevinstrealisering. LUP hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser. Vi er innovasjonspådrivere og eksperter på hvordan man gjennomfører innovative anskaffelser fra forberedende fase til prosjektgjennomføring.

Ved å utfordre markedet og la leverandører vise hva som er mulig å få til, får det offentlige bedre løsninger, mer effektive tjenester og mer for pengene. Innbyggerne får bedre produkter og tjenester, og samtidig lokal og nasjonal næringsvekst. 38 offentlige virksomheter er partnere og støtter LUPs arbeid. Sammen med kommuner, statlige virksomheter og næringslivet løser vi fremtidens utfordringer.

Her kan du lese mer om resultatet av arbeidet til LUP.

Siden 2010 har LUP bidratt til

479
igangsatte anskaffelser
62 639
deltagere på arrangementer om innovative anskaffelser
55
løsninger som er utviklet av innovative leverandører og beskrevet på finn løsninger

Offentlige virksomheter i innovative anskaffelser

I 2023 jobbet LUP i 64 aktive innovative anskaffelser som involverte 145 ulike offentlige virksomheter. Av disse var det 35 statlige virksomheter, 10 andre, 7 fylkeskommuner, 5 utenlandske virksomheter og 88 kommuner. Av kommunene var det 32 store kommuner, 34 mellomstore kommuner og 22 små kommuner.

Bedriftene

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Slik skapes bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester for fremtiden. Bedriftene utvikler løsninger som kutter utslipp, gir bedre løsninger for innbyggerne, gir besparelser og skaper nye arbeidsplasser. Bedriften Retrams i Florø (på bildet) sporer alt kirurgisk utstyr uten fysisk merking av utstyr på Haukeland universitetssykehus.

Utstyrs-DNA

Tall om bedriftene som vinner i innovative anskaffelser hvor LUP har bistått

58%
av selskapene som vinner i innovative anskaffelser er små og mellomstore bedrifter. Det gjelder de som vinner alene eller i konsortium med andre bedrifter.
36%
av selskapene som vinner i innovative anskaffelser ble stiftet 0-5 år før de vant anskaffelsen. Selskapene kan vinne alene eller i konsortium med andre bedrifter.
236
ulike bedrifter har vunnet kontrakter i innovative anskaffelser. Bedriftene som er registrert vinner alene eller i konsortium med andre bedrifter.