Resultater

For å dokumentere programmets resultater teller vi det økende antallet offentlige virksomheter som tar metoden i bruk; både anskaffelser der programmet har bistått i prosessen og øvrige utlyste anskaffelser med dialogaktiviteter.

I tillegg gjennomfører vi gevinstanalyser for utvalgte prosjekter. Disse utføres av en nøytral tredjepart og ligger til grunn for tallene vi presenterer for offentlige besparelser, nye arbeidsplasser og reduksjon i CO2 utslipp. Resultatene er basert på dokumenterte effekter (8 gevinstanalyser per 2016)

26
pågående anskaffelser du kan melde interesse til.
240
gjennomførte anskaffelser du kan lese og lære av.
30
innovative løsninger du kan lese om og kopiere anskaffelsen til.
234
offentlige virksomheter som har tatt metoden i bruk
334
millioner i offentlige besparelser
1581
Antall utlyste anskaffelser på Doffin med markedsdialog i perioden 2010 til 2021
22
vesentlige eller radikale innovasjoner
350
nye arbeidsplasser
2895.65
tonn reduksjon i årlige CO2-ekvivalenter
6
næringsklynger/interesseorganisasjoner er involvert i programarbeidet