Kontakt oss

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til DFØ og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.

Post NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Besøk Middelthuns gate 27 Majorstuen

Ingebjørg Harto

Ingebjørg Harto

Programleder

+47 92447160
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

920 81 670
Ida Laustsen

Ida Laustsen

Innovasjonspådriver

900 45 216
Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

906 72 754
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

991 69 952
Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

997 02 688
Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

416 86 788
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Innlandet

48052856
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver

97747082
Lena Faljord

Lena Faljord

Senior programrådgiver/ Administrasjon

975 10 072
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

+47 450 00 910
Anita Skog

Anita Skog

Innovasjonspådriver Nord-Norge

+ 47 91661376
Iris Straume

Iris Straume

Skribent

452 57 239