LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer.

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Slik skapes bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester for fremtiden.
Mer om LUP her.

Vårt tilbud til leverandører

På leverandørsidene finner du kommende og aktive innovative anskaffelser. Du kan se hva som kommer, delta i dialogen med oppdragsgiver eller sende inn dine forslag i konkurranser om utvikling eller kjøp. I tillegg kan du få oversikt over tilgjengelige utviklingsmidler for bedrifter og få tips om hvordan du skriver tilbud i innovative anskaffelser.

Til leverandørsidene

Vårt tilbud til offentlige oppdragsgivere

På sidene for oppdragsgivere kan du få hjelp til innovative anskaffelser eller se hva andre holder på med. Du kan melde interesse for prosjekter som etterspør det samme som deg og få oversikt over midler for finansiering av offentlig/privat samarbeid om bedre løsninger. Du finner nyttige verktøy og linker til gode malverk for konkurransegjennomføring og kjøpskontrakter.

Til oppdragsgiverside

Aktuelt og nyheter

Kurs & arrangementer

Resultater

Det offentlige kjøper inn for over 650 milliarder kroner hver år. Vi jobber for at disse midlene skal brukes til å finne smartere løsninger.
26
pågående anskaffelser du kan melde interesse til.
240
gjennomførte anskaffelser du kan lese og lære av.
30
innovative løsninger du kan lese om og kopiere anskaffelsen til.

Våre partnere