Lørenskog kommune

Lørenskog kommune ligger i Akershus fylke og har omtrent 37 000 innbyggere.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (5)

Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

Lørenskog kommune har erkjent at kommunen befinner seg i et paradigmeskifte. Befolkningen har høyere digital kompetanse enn før og forventningene til kommunen som tjenesteleverandør endrer seg i takt med dette. Kommunen har som mål å lage bedre, mer effektive og…

Nye samarbeidsformer rundt boligsosiale utfordringer

Målet med anskaffelsen er å utvikle en ny type samarbeidsmodell for prosjektet som omhandler Løkenåsveien 45 i Lørenskog kommune, der det offentlige og private går sammen for å løse fremtidens utfordringer.

Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Bærum kommune har 14 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bidra til fremtidsrettet overvannshåndtering i kommunene. I løpet av høsten 2020 vil Bærum kommune gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, medl formål å…

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.