LUPs partnere

En gruppe mennesker prater sammen

LUPs partnernettverk – Norges beste på innovative anskaffelser

LUP har til sammen 35 partnere som består av offentlige virksomheter som er opptatt av å løse samfunnsutfordringer gjennom sine anskaffelser. Partnerne våre er fremoverlente innkjøpere som tør å tenke nytt og som tør å spørre uten å vite svaret. Partnerne i LUP deler erfaring, kunnskap og innsikt som gjør dem til de beste i landet på innovative anskaffelser.

LUPs partnere jobber aktivt for å utvikle nye og bedre løsninger som bidrar til økt bærekraft, næringsvekst og eksportmuligheter over hele landet.

Hva vil det si å være partner i LUP?

Alle våre partnere tilbys individuell oppfølging, strategisk forankring og støtte i det operative arbeidet i en innovativ anskaffelse. Eksempler på bistand vi gir våre partnere kan være hvordan rigge en innovativ anskaffelse, behovskartlegging, dialogaktiviteter, valg av riktig prosedyre og finansiering.

Gjennom partnernettverket tilbyr vi samlinger og webinarer, der vi løfter felles utfordringer innenfor relevante fagområder. På den måten hjelper vi partnerne våre med å lære av hverandre, slik at de får utnyttet egen kapasitet og får mest mulig treffsikre anskaffelser.

Nye partnere blir invitert til egne samlinger for innføring i grunnleggende arbeid med innovative anskaffelser.

Partnerportretter

Partnerprogrammet 2024

Våre partnere