Vestland fylkeskommune

1. januar 2020 gikk Hordaland og Sogn og Fjordane sammen og ble til Vestland fylkeskommune.

Kontaktinformasjon