Nye Veier AS

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Deres oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Deres veier skal redusere reisetid, knytte sammen bo- og arbeidsmarkedregioner samt sørge for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og tror på:

  • Helhetlig planlegging og utbygging.
  • Bygging av lengre veistrekninger om gangen.
  • Tidligere involvering av entreprenøren som skal bygge veien for å få de beste løsningene.
  • Å utfordre det etablerte ved å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder.

 

Relaterte anskaffelser (3)

Innovasjon i driftskontrakter for motorvei

Nye Veier skal utlyse driftskontrakter for 170 km motorvei i Sør-Norge med oppstart 2025. De ønsker å benytte mulighetsrommet i driftskontraktene - gjennom et godt samarbeid med entreprenør - til kontinuerlig å finne de beste løsningene for trafikantene, sikkerhet for…

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

Ny Mjøsbru i tre

Brua vil kunne bli ni ganger så lang og tre ganger bredere enn den største trebrua som finnes i dag.