Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke har i overkant av 266 000 innbyggere. Ålesund er fylkets største by, Molde er sete for fylkesadministrasjonen, mens Kristiansund er oljebyen i Møre og Romsdal. Rindal kommune blir innlemmet i Trøndelag fylke, mens deler av Hornindal kommune blir innlemmet i Møre og Romsdal (fra Sogn og Fjordane).

Relaterte anskaffelser (3)

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

Nye bruløsninger

Innovasjonspartnerskap for nye bruløsninger.

Ny konsesjonsavtale utslippsfri turistferge Geiranger – Hellesylt

Ny konsesjonsavtale til drift av fergestrekningen Geiranger - Hellesylt. Ønsket var minst mulig CO2-utslipp fra ferga i verdsarvfjorden Geiranger.