Nye bruløsninger

Innovasjonspartnerskap for nye bruløsninger.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@nho.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Behovsfase

Behovsfase

Markedsdialog

Dialogkonferanse 21. august 2019 med påfølgende en-til-en-møter.

Konkurranseutlysing januar 2020

Inngåelse av kontrakt innovasjonspartnerskap