Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune har 3 000 ansatte og et totalbudsjett er på ca. 5,5 mrd. kroner. Fylkeskommunen har blant annet ansvar for:

  • 18 videregående skoler med over 11 000 elever
  • 3 000 løpende lærekontrakter
  • Fagskolen i Agder med nærmere 500 studenter
  • SMI-skolen i Kristiansand og Arendal (sosialmedisinsk institusjon)
  • 28 tannklinikker som tilbyr tannbehandling til barn, ungdom og voksne
  • 4 000 km fylkesveg inkludert gang- og sykkelveg
  • kollektivtransport med 19 millioner årlig bussreiser i Agder

Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030: «Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!»

For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

Relaterte anskaffelser (2)

Journalsystem for den offentlige tannhelsetjenesten

"Munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt" - dette er visjonen for prosjektet som har som målsetning å utvikle tjenestens evne til samhandling, informasjonsdeling og analyse. På denne måten skal den offentlige tannhelsetjenesten i Norge kunne levere…

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…