Bodø Kommune

«Ny by – Ny flyplass» er et av Bodø- og landsdelens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover. Du kan lese mer om prosjektet her

Som en del av «Ny by – Ny flyplass» gjennomføres det flere prosjekter som har en ambisjon om å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene – i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende regioner for fremtidig vekst og utviklingen.

Smart Arkitektur er ett delprosjekt under Smart Bodø med fokus på blålysetatene og hvordan man kan gjøre disse etatene smartere gjennom innsamling og deling av data. Gjennom å se på hvordan man kan benytte disse dataene, som for eksempel tilgjengeliggjøring av bygg, konstruksjon og andre data som kommunen besitter i forbindelse med planlegging, trening og utrykning.

Les mer om de ulike prosjektene her

 

 

Kontaktinformasjon

Kommunedirektør: Kjell.Hugvik@bodo.kommune.no

 

Prosjektleder «Smart Arkitektur»: thomas.schulzki@bodo.kommune.no

 

Innkjøpsleder: Solrun.Helene.Krane@bodo.kommune.no

 

 

 

Relaterte anskaffelser (3)

Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Bodø kommune har behov for et eller flere innovative og fremtidsrettede elektroniske pasientjournalsystemer som fungerer som et effektivt og nyttig arbeidsverktøy for helsepersonell i helse- og omsorgssektoren. Anskaffelsen har som formål å innføre en brukervennlig, skalerbar og sikker EPJ-løsning som…

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur ønsker Bodø kommune å legge til rette for innovasjon og utvikling av en helhetlig IoT-plattform som skal understøtte samfunnsplanens mål om «Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår,…

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.