Bergen kommune

Bergen kommune har gjennomført innovative anskaffelser innenfor flere sektorer, og er en av kommunene som er i front på dette feltet i Norge. I 2016 var kommunen nominert til Innovasjonsprisen for sitt arbeid.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (10)

Systemløsning for administrasjon av elektroniske låser

Bergen kommune ved byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) planlegger en anskaffelse av systemløsning for administrasjon og forvaltning av elektroniske låser. Målet er å inngå en avtale om en fremtidsrettet løsning for administrasjon av elektroniske låser med nødvendig funksjonalitet,…

Nye fallunderlag

Oslobygg KF og Bergen kommune planlegger en førkommersiell anskaffelse for å bidra til utvikling av nye fallunderlag som svarer bedre til brukernes behov enn dagens løsninger. De nye løsningene skal ikke utgjøre noen risiko for miljøet og gjerne ha en…

Sirkulær anskaffing av møblar

Sirkulære anskaffelser: en type grønn anskaffelse der offentlig myndigheter går til innkjøp av varer, tjenester og utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere negativ miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet.

Miljøvennlige kunstgressbaner

Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. Hvert år rehabiliteres eller erstattes 100-150 baner. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Det er ønskelig at markedet utvikler kunstgress som medfører…

Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie…

Smart city- Bred mobilisering bidrar til ny bransjestandard for digitalisering av bygg

Statsbygg og Bergen kommune går i bresjen for å sette ny bransjestandard for digitalisering av bygg.

1000 bygg – 10000 muligheter: Smartere drift og vedlikehold

Bergen kommune eier og forvalter ca. 1000 bygg – totalt mer enn 1 million kvadratmeter. Årlig brukes rundt 500 millioner kroner av kommunens driftsbudsjett til vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av eksisterende bygg. Bergen kommune jobbet til dels både tungvint og…

Bedre inneklima i eksisterende bygg

Bergen kommune og Undervisningsbygg Oslo KF forvalter til sammen over 2 millioner kvm bygningsmasse. I denne innovative anskaffelsen søkte de løsninger som effektiviserer oppgradering av ventilasjon i eksisterende bygg. De utfordret markedet på en ny løsning som ville redusere behov…

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.

Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

Bergen Vann og mange andre vannverk har tunnelbassenger for drikkevann. Det er dyrt og farlig å fjerne slam. Mange har aldri vært rengjort.