Systemløsning for administrasjon av elektroniske låser

Bergen kommune ved byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) planlegger en anskaffelse av systemløsning for administrasjon og forvaltning av elektroniske låser. Målet er å inngå en avtale om en fremtidsrettet løsning for administrasjon av elektroniske låser med nødvendig funksjonalitet, gode administrative løsninger, samt sikre aktuell utvikling i avtaleperioden

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Behov og prosjektorganisering

Bergen har allerede erfaring på området da kommunen i dag har over 7000 elektroniske låser som en del av teknologien de har tatt i bruk i hjemmebaserte tjenester. Arbeidet med denne nye anskaffelsen er forankret i byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) som har ansvar for kommunens pleie- og omsorgstjenester.

Dialog med markedet

Bergen kommune har invitert leverandørene til å levere skriftlige innspill, etterfulgt av en til en møter.

Konkurranse

Kommunen vurderer på bakgrunn av tilbakemeldinger i dialogfasen mulige framgangsmåter. Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som nå vurderes for å sikre best mulig samhandling og dialog med tilbydere underveis i konkurransen.

Les mer

Tentativ overordnet tidsplan for anskaffelsen er som følger:

·        Kunngjøring av konkurranse august/september 2024

·        Dialogfase november 2024 – april 2025

·        Avtaleinngåelse mai/juni 2025