Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser Innovasjonsløft med LUP

Historien om en fellesprosess som har endret bygg- og anleggsbransjen.

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@nho.no
920 81 670
Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688
Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@nho.no
416 86 788
Ida Laustsen

Ida Laustsen

Innovasjonspådriver

idaskaaret.laustsen@nho.no
900 45 216
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
48052856

Resultater

Som et resultat av fellseprosessen er vi på vei mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser over hele Norge.
Fellesprosessen startet i 2017. Rapporter med resultat ligger høyere opp på siden. Nedenfor, en oversikt og beskrivelse av prosessens faser. Veiledere, råd og "veien" til enda flere råd og eksempler ligger helt nederst.

Om anskaffelsen

Prosess for innovasjonsløft

Behovet

Det er et stort behov for betydelige utslippskutt. Kan noen av utslippskuttene gjøres gjennom bygg- og anleggsprosjekt?

Kartlegge

Et betydelig potensial for utslippskutt ved samlet etterspørselsvolum blir kartlagt.

Les mer

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene

2017 Dialog med markedet

Utviklingsløp starter med innspill fra, - og i dialog med leverandørene.

Les mer

En rekke offentlige utbyggere står samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.
For å realisere dette må det legges et utviklingsløp, og leverandører inviteres til dialog og diskusjon om temaet.

15.mai 2017 – møte for «avspark» i Oslo. På programmet sto:

  • erfaringer fra Oslo kommune sine krav til utslippsreduksjon og testinger på byggeplasser i Oslo
  • offentlige krav til bygg- og anleggsplasser
  • hva tenker leverandørene og bransjen om barrierer som må løses og hva som må til for å bli med i utviklingsløpet

Intervju med noen av aktørene bak fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

 

2018 Pilot i Olav Vs gate, Oslo

Realisering av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Les mer

Et pilotprosjekt for Norges første utslippsfrie anleggsplass vil bli gjennomført i Olav Vs gate, Oslo.

Se rapporten blant vedleggene.

2020 Leverandørkonferanse med presentasjon av løsninger

Vi visste at mye hadde skjedd på leverandørmarkedet siden 2017.
Å bli kjent med disse var svært inspirerende; vi er på rett vei!

Les mer

23. september 2020

Opptak innledere og panelsamtale

Del I, Offentlige forventninger og myndighetenes krav.
• Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
• Anders Fylling, direktør for faglig ressurssenter Statsbygg
• Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet
• Vilde Salberg, rådgiver i ENOVA

Del II, Utfordringer og muligheter med, og på, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

• Panelsamtale ledet av Espen Larsen, Miljødirektoratet. I panelet
• Nils Olav Haukaas, HMS ansvarlig Nasta AS
• Randi Leikanger, miljøsjef Skanska
• Bjørn Kummeneie, Norconsult

• Offentlige innkjøpere og byggherrer presenterer ambisjoner og konkrete behov.
På en «rundreise» i landet blir vi kjent med et større marked. Hvilke store og små        prosjekter kommer til å etterspørre dette fremover? Hva vil de kreve, og når?

Opptak av webinarer med bedriftenes løsninger

Webinar I  med løsninger for bygge- og anleggsplasser
Webinar II med løsninger for byggvarme (47 min i sending)
Webinar III med løsninger for bygge- og anleggsplasser (1t 39min i sending)

2021 Nettverk for utslippsfrie byggeplasser

Nettverk for utslippsfrie byggeplasser er et forum for offentlige byggherrer, kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

Les mer

Nettverk for utslippsfrie byggeplasser er et forum for offentlige byggherrer, kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Nettverket er for å utveksle erfaringer og fremme nullutslippsløsninger.

Nettverket ble opprettet i 2017 som et felles initiativ etter en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser. DFØ overtok koordinatorrollen i 2021 etter LUP.
 

 

LUP er en nøytral pådriver for innovasjon

Også de store offentlige innkjøperne i Norge, med tilstrekkelig kapasitet, ønsker at rollen som koordinator i fellesprosesser tas av en nøytral aktør, som ivaretar alle sider.
LUP kan ta rollen og fylle «tomrommet».
Vår motivasjon er innovasjon og best mulige løsninger på behovet.

Les mer