Miljødirektoratet

Om Miljødirektoratet: «Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.»
Miljødirektoratet styrer også støtteordningen «Klimasats» for å støtte implementeringen av lokale klima- og miljøhandlingsplaner i kommer og fylkeskommuner. Nettside: www.miljodirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Kirvil Stoltenberg
Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792437781
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Relaterte anskaffelser (4)

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser Innovasjonsløft med LUP

Historien om en fellesprosess som har endret bygg- og anleggsbransjen.

Automatisk miljøovervåking

Miljødirektoratet har behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. De ønsker derfor å få utviklet automatisk miljøovervåking som tar i bruk miljø-DNA. I dag gjøres det manuelle registreringer på et lite utvalg av lokaliteter med denne metoden, noe som er…

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for…

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for…