Miljødirektoratet

Om Miljødirektoratet: «Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.»
Miljødirektoratet styrer også støtteordningen «Klimasats» for å støtte implementeringen av lokale klima- og miljøhandlingsplaner i kommer og fylkeskommuner. Nettside: www.miljodirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Kirvil Stoltenberg
Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792437781
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Relaterte anskaffelser (3)

Fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sortering

Statsforvalteren i Troms og Finnmark får 10 millioner fra Forskningsrådet til å utvikle fiskefeller med kunstig intelligens i kampen mot pukkellaksen. Miljødirektoratet bidrar med ytterligere 4 millioner kroner. Gjennom fellene innføres det en adgangskontroll i elvemunningene, hvor kun de naturlig…

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i…

Automatisk miljøovervåking

Miljødirektoratet har behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. De ønsker derfor å få utviklet automatisk miljøovervåking som tar i bruk miljø-DNA. I dag gjøres det manuelle registreringer på et lite utvalg av lokaliteter med denne metoden, noe som er…