Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Innovasjonspartnerskapet Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune bygger videre på kunnskap og erfaring fra det avsluttede prosjektet mellom Center for Connected Care (C3), Oslo kommune og Sunnaas sykehus. Prosjektet skal utforske og utvikle en løsning på behov i pasientforløpet til pasienter med hjerneslag har fra utskrivelse av slagenhet til pasienten er hjemme.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering

Det er satt ned en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner fra Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune. Sykehusinnkjøp har ansvaret for gjennomføringen av anskaffelsen.

Behovskartlegging

Behovskartleggingen bygger videre på arbeidet som ble gjort i prosjektet Et slag for fremtidens helsetjeneste. Det er i tillegg gjennomført en grundig behovskartlegging i Indre Østfold kommune, og prosjektgruppen har også hatt dialog med andre kommuner og virksomheter som driver med rehabilitering. Brukerorganisasjoner har også deltatt i dette arbeidet.

Dialog med markedet

Dialogen med markedet ble gjennomført 19.-20. januar 2021. Dialogaktivitetene bestod av en digital markedsdialog med gode muligheter for å stille spørsmål og komme med innspill i mindre grupper. Dag 2 ble det gjennomført en til en møter med alle leverandører som ønsket det.

Matchmaking 16. mars 2021

Norway Health Tech bistår prosjektet med en møteplass der små og store bedrifter kan møte hverandre og danne grunnlaget for leveransedyktige konsortier.

Les mer

Lenke til møteplassen

Konkurranse

Konkurranse er gjennomført og Dignio ble i oktober 2021 vinner av innovasjonspartnerskapskontrakten.

Les mer

Lenke til Doffin: