Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus

Dette er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Kontaktinformasjon

https://helse-stavanger.no/