Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune blåser nytt liv i innovasjonspartnerskap

av Riche Vestby

Innovasjonspartnerskapet som handler om å få på plass nye løsninger for hjerneslagpasienter er i gang igjen.

Høsten 2019 kulminerte et innovasjonspartnerskap der målet var å utvikle nye løsninger som skal bidra til at slagpasienter kan fortsette å bli bedre i overgangen fra sykehus til hjem. De tre samarbeidspartnerne Sunnaas sykehus, Oslo kommune og C3 hadde ulike syn på innovasjonshøyden i de innkomne løsningsforslagene, og konkurransen ble avlyst.

Men det ble allikevel ikke enden på prosjektet. Sunnaas sykehus har etter nøye vurdering tatt opp igjen tråden. Behovet for nye løsninger på området oppleves for viktig til at man kan legge prosjektet vekk. De har derfor inngått avtale med Innovasjon Norge om å videreføre prosjektet, denne gangen med Indre Østfold kommune som samarbeidspartner.

Vi er veldig glade for muligheten til å jobbe videre med dette viktige prosjektet. Vi ser et enormt behov for nye løsninger hos disse pasientene og samarbeidet med Indre Østfold fungerer utrolig bra, sier prosjektleder Kirsten Sæther.

Sunnaas sykehus har over mange år hatt et godt samarbeid med fagmiljøene i Indre Østfold så det var naturlig å henvende seg dit når man skulle finne en ny samarbeidspartner. I dette fagmiljøet har man over mange år søkt nye og innovative løsninger innen rehabilitering og de har allerede mange nyskapende løsninger som en del av tjenestetilbudet.

Hjerneslagpasienter utgjør en stor andel av pasienter med behov for rehabilitering i Indre Østfold, og vi har i lang tid vært opptatt av å få på plass nye løsninger til denne gruppen. Samarbeid om utvikling av nye løsninger på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste er viktig, og vi opplever å ha mye å bidra med i dette prosjektet, sier prosjektkoordinator Lars Martinsen.

Behovskartlegging og forankring

Den bredt sammensatte prosjektgruppen har blåst støvet av behovskartleggingen som ble gjort i forrige runde og videreforedlet og justert denne. De har hatt flere gode workshops og opplever nå at de har et felles behov. De har også hatt dialog med fagmiljø i andre kommuner og på private rehabiliteringsinstitusjoner for å få et bredere blikk på behovet. Dette arbeidet har resultert i at de foretar en del endringer i behovsbeskrivelsen sammenlignet med forrige runde. Blant annet har løsninger for mennesker med kognitiv svikt kommet fram som et enda tydeligere behov. Mye tyder på at gode skreddersydde løsninger for disse er mangelvare. Dette tar de med seg inn i dialogen med markedet.

Prosjektet er godt forankret i de to virksomhetene og de vurderer også å invitere flere virksomheter med i anskaffelsen.

Vi har fått bekreftet fra flere kommuner at de ser det samme behov som oss. Vi vil derfor ta en runde med noen av dem og undersøke om de vil være med oss i anskaffelsen gjennom en kjøpsopsjon, sier prosjektleder.

Dialog med markedet neste milepæl

I januar vil prosjektgruppa invitere markedet til dialog. Det jobbes nå med å finne måter å gjøre dette på som vil fungere godt digitalt. Prosjektgruppa håper at mange kjente fjes fra forrige runde igjen ønsker å engasjere seg i prosjektet, i tillegg håper de også å lokke med noen nye.

På Sunnaas sykehus har vi lang og god erfaring med å inngå innovasjonssamarbeid med private aktører. Vi føler oss sikre på at vi også i dette prosjektet skal finne en eller flere gode leverandører som ønsker å utvikle nye løsninger i partnerskap med oss, sier innovasjonssjef Sveinung Tornås som er prosjekteier.

Vi følger opp med mer informasjon om dialogen nærmere jul.