Endelig kan utviklingsløpet starte!

av Riche Vestby

Gleden var stor da Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune i oktober kunne fortelle at de har inngått avtale om innovasjonspartnerskap med selskapet Dignio. Nå går de tre aktørene i gang med å utvikle en løsning for pasienter med hjerneslag.

Vil løse utfordringer knyttet til overgangene

Det er en kjent utfordring på rehabiliteringsområdet at pasienter ofte opplever fall i funksjonsevne og manglende kontinuitet i overgangene mellom ulike forvaltningsnivå. Dette ønsker den offensive samarbeidskonstellasjonen å gjøre noe med. Målet er å sikre at disse pasientene fortsetter sin rehabilitering og bedrer funksjon også i overgangene mellom institusjonsbasert rehabilitering og hjemmet.

«Vi ser behovet for en løsning som sikrer at pasienter med hjerneslag fortsetter sin rehabilitering og bedrer funksjon også i overgangene. Her har vi store utfordringer i dag», sier Kirsten Sæther, Samhandlingssjef ved Sunnaas Sykehus HF.

Kirsten har vært primus motor for prosjektet. Da det innledende samarbeidet med Oslo kommune og C3 stoppet opp klarte hun ikke å slå seg til ro med at prosjektet ikke hadde livets rett. Hun jobbet derfor videre med å finne en ny samarbeidspart og fant det i Indre Østfold kommune. De to virksomhetene så et felles behov og fant fort ut at dette var noe de ønsket å jobbe sammen om å finne nye løsninger på.

«Dette partnerskapet er et spennende prosjekt som vi håper skal være nok et skritt på veien til mer sømløse overganger mellom sykehus og kommune, og som kan mobilisere til enda større mestring av livet for den enkelte innbygger», sier Kristian Devold, seksjonsleder for Behandling og mestring i Indre Østfold kommune.

Stang inn for Dignio

Dignio er en spennende norsk leverandør som leverer ulike løsninger for hjemme-oppfølging både i Norge og internasjonalt. Dignio har deltatt i og vunnet fram i mange ulike innovative anskaffelser, men dette er første gangen de skal prøve seg på anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

«I Dignio har vi lang erfaring i å utvikle løsninger i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell og vi har stor tro på at vi skal lykkes også i dette prosjektet», sier Lars Christian Dahle, CEO i Dignio.

Innovasjon Norge finansierer utviklingen av løsningen og prosjektleder Kirsten Sæther er veldig takknemlig for at de var fleksible og opprettholdt tilbudet om finansiering etter at det innledende prosjektet strandet.

«Det har vært en lang og humpete vei dette, men nå skal vi endelig i gang med utviklingen og det ser vi virkelig fram til», sier Kirsten Sæther.

I Leverandørutviklingsprogrammet gleder vi oss til å følge dette viktige prosjektet videre. Hvert år rammes omtrent 12 000 personer hjerneslag og løsningen dette prosjektet går i gang med å utvikle kan få stor betydning for mestring og økt livskvalitet hos denne pasientgruppen.