Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

Statens vegvesen har ansvar for viktige vegstrekninger som påvirkes mye av vær og vinterforhold. Nå etterspør de løsninger som kan øke forutsigbarheten og fremkommeligheten på fjellovergangene.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Behovsfasen

Behovskartlegging

Innhenting av informasjon fra både sluttbrukere, driftsoperatører, regionale veiforvaltere og de som administrerer fjellovergangene er gjennomført.

Synliggjøring av behovet for andre veiere på Innovasjonsarena DOV 15.juni 2022

Som en del av innsiktsarbeidet inviterte Statens vegvesen i samarbeid med LUP til en erfaringsutveksling/delingsmøte med andre behovseiere med likelydende behov om hvilke erfaringer, initiativ som er på gang, allerede utviklede løsninger som kan implementeres og evt. se på hva det er mulig å samhandle om videre fremover innenfor dette området (eks. i forhold til innhenting av sanntidsdata om vegen i et helhetlig bilde, målrettet informasjon ut til brukere av veien).

Markedsdialog

Statens vegvesen vil gjennomføre en rekke dialogkonferanser med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til anskaffelse av løsninger som vil øke fremkommelighet og forutsigbarhet på sine fjelloverganger.

Les mer

Hensikten med dialogen er å få kunnskap om hva som finnes av anskaffelsesklare løsninger i markedet som dekker Statens vegvesen sitt behov – og om det er ytterligere teknologi/materiell/utstyr/tiltak i driftskontrakten som kan utvikles for bedre å oppnå målsetting om økt fremkommelighet og forutsigbare fjelloverganger.

Dialogkonferanse 13.sept. 2022

Hovedfokus på denne første dialogen var rundt eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag. Statens vegvesen informerte om prosjektet og tilhørende pågående tiltak. Aktuelle leverandører holdt en kort presentasjon av sine løsninger. Det ble også lagt opp til en diskusjon rundt fremtidige løsninger som krever et utviklingsløp.

Les mer

I etterkant av dialogkonferansen inviterte Statens vegvesen leverandørene til å komme med skriftlig innspill på løsninger, samt å presentere dem i én til én-møter. 17 leverandører ga sine innspill,  og leverandørene ble videre i én til én -møtene utfordret til å svare ut et reelt case fra riksvei 52/Hemsedalsfjellet.