Nye ERP-løsninger og -plattform

Enterprise Resource Planning (ERP) er betegnelsen for integrert bedriftsprogramvare og inkluderer intern og ekstern ledelsesinformasjon på tvers av hele organisasjonen og håndterer størstedelen av områder som finansiering/regnskap, lønn, produksjon, innkjøp, service, CRM - Customer Relationship Management, HR, etc. Disse aktiviteter blir automatisert via en integrert softwareapplikasjon. Formålet er å lette utvekslingen av opplysninger innad i organisasjonen og samtidig administrere forbindelser til eksterne interessenter.
Værnesregionen, bestående av kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta, og nye Trøndelag fylkeskommune skal anskaffe ny ERP-løsning hver for seg.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Nye ERP-løsninger

Behov

Gjennom ulike møter med forskjellige funksjoner i kommunen, som regnskaps- og økonomiavdeling, innkjøpsavdeling og personal-avdeling, har det blitt laget en ”base-line” for dagens måte å jobbe på og omfanget av arbeidet, samt ønsker om bedre funksjoner for den nye løsningen.

Dialog

Kommunene gjennomførte hver sin markedsdialog der behovet ble presentert for leverandørene. Værnesregionen hadde sin dialogkonferanse 15. mai 2018 med påfølgende en-til-en-møter noen uker etterpå, og Trøndelag fylkeskommune hadde sin dialogkonferanse 4. juni med påfølgende en-til-en-møter 21. og 26. juni.
Værnesregionen hadde gruppearbeid på sin dialogkonferanse med spørsmål som leverandørene skulle drøfte.
Forsker Andreas Landmark fra Sintef Teknologi og Samfunn hadde et faglig innlegg om "Den beste ERP og den neste ERP". Han poengterte viktigheten med fokus på organisasjonsendring i tilknytning til å ta ut gevinstene knyttet til et optimalt ERP-system for organisasjonen.
Formålet med dialogprosessen for fylkeskommunen er blant annet avklaring og informering av fylkeskommunens behov, undersøke mulighetene som finnes i markedet og å få innspill fra leverandører til den fremtidige anskaffelsen.
I løpet av august/september vil disse oppdragsgiverne ha et erfaringsseminar hvor de utveksler info fra markedet og avdekker områder hvor det vil være nyttig med videreutvikling av løsninger. Kanskje går dem sammen om en utviklingsprosess for bedre løsninger?

Les mer