Drift av fylkesveier i Rogaland

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 millioner kroner på disse driftskontraktene.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Rogaland Fylkeskommunes seksjoner for drift ønsket at leverandørmarkedet skal ha mulighet til å komme med sine innspill om hvilke grep de som byggherre kan ta for å sikre en bedre drift av fylkesveinettet.

Les mer

Fylkeskommunen ønsket spesielt innspill som kunne bidra i deres langsiktige planer knyttet til utvikling av kontrakter som skal være gjeldende for fylkesveinettet i Rogaland, og hvilke grep som kunne tas for å utvikle seg til en selvstendig byggherre som ivaretar fremtidens krav.

Dialog med markedet

Det ble gjennomført digitalt dialogmøte 12. desember 2020 kl. 12-14. Videre ble leverandører invitert til 1 til 1 møter 7. og 8. januar 2021.

Konkurransegrunnlag

Forslag til tildelingskriterier ble lagt ut høring på DOFFIN (Ref.: ANSK 21/71) hvor leverandørene ble invitert til å komme med innspill på det foreløpige utkastet. Her var bl.a tildelingskriteriet "pris" foreslått endret fra 100 prosent til 50 prosent, og miljø, oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføringen vektet tilsvarende opp.

Les mer

Nye driftskontrakter

Presis vegdrift vant den første driftskontrakten og har ila første driftsår redusert CO2-utslipet med 76 %