StartOff – På vei til jobb, avklaring unge

NAV tilbyr en rekke tiltak og virkemidler for å hjelpe mennesker inn i/tilbake til arbeidslivet. Avklaringstiltaket er ett av tiltakene som kan være aktuelle for unge mennesker. Avklaringstiltaket brukes for eksempel for personer som er arbeidsledige hvor det ikke er helt klart hva slags type arbeid som er det beste for vedkommende, eller hvor man må finne ut om det for eksempel trengs kompetanseheving eller andre virkemidler for at brukeren skal komme i passende arbeid. Nav er nysgjerrig på om det finnes alternative måter å gjennomføre avklaring på som motiverer til enda større egeninnsats, som gir mer eller bedre arbeidsutprøving og som gir brukerne en enda mer realistisk plan for den videre veien til jobb. Nav ønsker derfor å utfordre markedet, og da spesielt sosiale entreprenører og ideell sektor til å delta i en før-kommersiell anskaffelse i regi av StartOff.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle StartOff-prosjekter startet med en henvendelse rettet mot offentlige innkjøpere som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution. Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultatet

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.