Kommunikasjonshjelpemidler for NAV´s brukere

NAV Hjelpemidler utfordret markedet på nye løsninger for kommunikasjon, hørsel og varsling.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Produktutvikling
Produktinnovasjon som åpner for nye bruksområder og forbedringer av eksisterende produkter
Anskaffelseskompetanse
Anskaffelser i NAV rigges nå med et internt anskaffelsesteam der også personer med kompetanse på brukerbehov er med.

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

NAV ønsker gode produkter som tilfredsstiller brukernes behov. Utfordringen var å få til bedre dialog med brukerne for å avdekke behovene og samtidig føre en god dialog med leverandørmarkedet. Dette for å finne de beste og nyeste tilgjengelige produktene og tjenestene på markedet.

Planlegge og organisere

InnoMed gjennomførte et uavhengig forprosjekt for å kartlegge helhetlige løsninger innen hørsel/varsling.

Les mer

NAV forankret utfordringen i egen organisasjon, involverte aktuelle fagmiljøer og søkte bistand fra Nasjonalt leverandørutviklingsprogram. NAV involverte brukerorganisasjonene i arbeidet med å definere behovet

Dialog med markedet

NAV arrangerte en åpen dialogkonferanse sammen med FFO og HLF for potensielle leverandører. Her orienterte NAV om utfordringene, og brukerorganisasjonene informerte om sine behov.

Les mer

Leverandører for helse – Norge (LFH) mobiliserte leverandører gjennom workshops der formålet var å forberede leverandørene til en-til-en møter med NAV.

NAV sammen med FFO og HLF gjennomførte en-til-en møtene med mulige leverandører. På møtene informerte leverandørene om sine produkter og ideer på et overordnet og funksjonelt nivå.

Gjennomføre konkurranse

Konkurransen ble lyst ut februar 2012. Gjennom den tidlige dialogen har NAV tydeliggjort for leverandørene at de søker innovasjon og ønsker økt interesse/konkurranse til den kommende anskaffelsen.

Les mer

NAV skilte ut en ekstra designkonkurranse knyttet til hørselstekniske hjelpemidler for lærere. Konkurransen fikk tre vinnerbedrifter som i etterkant har videreutviklet produktene sine.