Dialogkonferanse: Skolebygg på Geilo barne- og ungdomskole

Hol kommune ønsker å gå til anskaffelse av nytt barnetrinn (1-7) for Geilo barne- og ungdomsskole og inviterer til dialog. Nytt barnetrinn skal bygges i direkte tilknytning til dagens ungdomskole, som vil gi mulighet for å samle personal og administrasjon slik at skolen, ferdig utbygget, vil fremstå som en 1-10 skole. Det legges vekt på hvordan man kan få til en god samlokalisering som ivaretar krav til fremtidens skole og lekeområder.

Tidspunkt

Mandag 15. april 2024 kl. 11:00 - 16:00

Sted

Fjellvangsalen – Geilo Kulturhus, Lienvegen 69, Geilo

Om arrangementet

Hol kommune ønsker å gå til anskaffelse av nytt barnetrinn (1-7) for Geilo barne- og ungdomsskole.

Det er ønskelig at et nytt barnetrinn bygges i direkte tilknytning til dagens ungdomsskole. Det gir mulighet for å samle personal og administrasjon slik at skolen, ferdig utbygget, vil fremstå som en 1-10 skole. Det legges vekt på hvordan man kan få til en god samlokalisering som ivaretar krav til fremtidens skole og lekeområder.

Nybyggets plassering / orientering og tilknytning til uteområde og til ny aktivitetspark som etableres i 2024 er et viktig fokus.

Kommunen inviterer nå til dialog for å få gode innspill fra markedet på løsninger som svarer opp behovet best mulig. Blant annet ønsker de innspill på:
o Fleksibilitet og fremtidig ombruk for et nybygg
o Reduksjon av klimagassutslipp – krav om 40%

Dialogen vil bestå av 3 trinn:

  • Dialogkonferansen 15.april 2024
  • Mulighet for å gi skriftlig innspill
  • Én til én møter med oppdragsgiver

Alle interesserte har anledning til å gi skriftlig innspill og melde seg på én-til-én-møtene. Deltagelse ved dialogkonferanse og/eller én-til-én-møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende konkurranse.

Hva det ønskes innspill på, og praktiske opplysninger i forhold til frister, påmelding og hvordan prosessen foregår, ligger det mer informasjon i vedlagt invitasjon til dialog.

For mer informasjon og invitasjonen i sin helhet:

Invitasjon dialogkonferanse Geilo barne- og ungdomsskole15.april 2024

Meld deg på