Nytt skolebygg på Geilo barne- og ungdomskole

Hol kommune ønsker å gå til anskaffelse av nytt barnetrinn (1-7) for Geilo barne- og ungdomsskole. Det er ønskelig at et nytt barnetrinn bygges i direkte tilknytning til dagens ungdomsskole. Det gir mulighet for å samle personal og administrasjon slik at skolen, ferdig utbygget, vil fremstå som en 1-10 skole. Det legges vekt på hvordan man kan få til en god samlokalisering som ivaretar krav til fremtidens skole og lekeområder. Nybyggets plassering / orientering og tilknytning til uteområde og til ny aktivitetspark som etableres i 2024 er et viktig fokus.
Kommunen har blant annet fokus på:
o Fleksibilitet og fremtidig ombruk for et nybygg
o Reduksjon av klimagassutslipp - krav om 40%

Aktører

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Det er gjennomført en behovskartlegging i forhold til brukervennlighet og funksjonalitet som vil presenteres på dialogkonferansen 15.april 2024.

Dialog

Hol kommune inviterer til dialog for å få ideer og innspill fra markedet på hvordan Hol kommune kan nå målsettingene for ny barne- og ungdomsskole på Geilo.

Les mer

Dialogen vil bestå av 3 trinn:

  • Dialogkonferansen 15.april
  • Mulighet for å gi skriftlig innspill
  • Én til én møter med oppdragsgiver

Alle interesserte har anledning til å gi skriftlig innspill og melde seg på én-til-én-møtene. Deltagelse ved dialogkonferanse og/eller én-til-én-møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende konkurranse.

Hva det ønskes innspill på, og praktiske opplysninger i forhold til frister, påmelding og hvordan prosessen foregår, ligger det mer informasjon i vedlagt invitasjon til dialog.