Digital markedsdialog – Fortsette å bli bedre!

I løpet av 2021 vil Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, som har til formål å utvikle nye løsninger som bidrar til at pasienter med hjerneslag kan "Fortsette å bli bedre!"

Tidspunkt

Tirsdag 19. januar 2021 kl. 10:00 - 14:30

Sted

Markedsdialogen gjennomføres på Microsoft Teams. Første del vil være felles deretter fortsetter dialogen i mindre grupper. Det planlegges også for digitale en til en møter mellom leverandører og prosjektgruppen (20.01).

Lenke til dialogen sendes i forkant til påmeldte deltakere

Om arrangementet

Gjennom markedsdialogen ønsker Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune innspill på følgende:

  • Er behovet som skisseres forståelig?
  • Finnes det eksisterende løsninger i dag som svarer på dette behovet?
  • Hvilke innovative løsninger er det mulig å utvikle – og hvor ambisiøse kan man være?
  • Er leverandørene motiverte til å samarbeide med sykehus og kommune i dette innovasjonspartnerskapet?

Nærmere informasjon og mer om behovet finner du på Mercell.

Meld deg på