Dialogkonferanse, rapporteringsverktøy for virtuelle eiendeler

Skatteetaten inviterer leverandører og fagmiljøer med kunnskap eller teknologi som kan forenkle innrapporteringen av virtuelle eiendeler i skattemeldingen, til en digital dialogkonferanse. Hensikten med konferansen er å opprette en dialog for å få kunnskap om det finnes anskaffelsesklare løsninger for å dekke Skatteetatens behov i markedet – eller om det må utvikles, og i så fall hvordan utviklingen kan skje.
Bakgrunn er et stort avvik mellom antall nordmenn som eier virtuelle eiendeler og det antallet som rapporterer disse eiendelene i skattemeldingen. Omtrent 10-15 prosent av eierne rapporterer opplysninger i skattemeldingen. Skatteetaten har en hypotese om at manglende kunnskap om skatteplikten og kompleksiteten i innrapporteringen kan være en vesentlig årsak til avviket og at utvikling av en ny løsning som forenkler innrapporteringen av virtuelle eiendeler kan løse deler av denne utfordringen.

Tidspunkt

Tirsdag 7. mai 2024 kl. 10:00 - 12:30

Sted

Konferansen avholdes digitalt på Teams. For påmelding send e-post til christian.tveitnes@skatteetaten.no

Om arrangementet

Program dialogkonferanse, 7.mai 2024 fra kl 10:00 – 12:30
10:00 til 10:10 Introduksjon til dialogkonferanse
10:10 til 10:20 Om problemet, utfordringen og behovet – Robert Aarestrup (Seniorrådgiver i divisjon Innsats i Skatteetaten)
10:20 til 10:30 Ny løsnings mulige integrering i skattemeldingen – Martin Unhjem
10:30 til 11:00 Om ulike måter å løse dette på; kjøp, utvikling, forretningsmodell osv. – Christian Tveitnes (Anskaffelser i Skatteetaten)
11:00 – 11:30 LUP og mulige støtteordninger – Hanne Solgård-Øverlier (Leverandørutviklingsprogrammet (LUP))
11:00 – 11:50 Q & A
11:50 – 12:30 Veien videre etter dette møtet – Christian Tveitnes (Anskaffelser i Skatteetaten)

Påmelding: Innen tirsdag 30. april 2024 – meld deg på konferansen ved å sende e-post til christian.tveitnes@skatteetaten.no. Teams-invitasjon mottas ved påmelding.

Konferansen holdes via Teams, og det vil ikke være mulig å delta fysisk. Deltakere vil være synlig for hverandre.

Målgruppen for dialogkonferansen:
•Interesserte leverandører av systemer som kan beregne verdi av virtuelle eiendeler.
•Leverandører av systemutvikling innen virtuelle eiendeler.
•Andre statlige virksomheter som er interessert i tilsvarende system.
•Fagpersoner/miljøer og andre med relevant kunnskap om virtuelle eiendeler.
•Gründere med interesse for virtuelle eiendeler

I tillegg til denne digitale dialogkonferansen inviterer Skatteetaten også til én-til-én møter. Formålet med møtene er å gi rom for tilbakemeldinger, innspill og ideer som det kanskje ikke er så lett eller ønskelig å formidle i plenum.

Se mer informasjon her: dialognotat-invitasjon-til-dialogkonferanse-1.pdf

Meld deg på