Lokal hydrogenproduksjon for utslippsfri sjøtransport i Geirangerfjorden blir en realitet takket være innovativ anskaffelsesmetodikk

av Inger Schedell Flattum

Innen 2026 skal all cruisetrafikk i norske fjorder som står på Unescos verdensarvliste, være utslippsfrie. Allerede nå ligger Geirangerfjorden godt an, når det etableres hydrogenfabrikk i Hellesylt for å lage energi til fergene som trafikkerer fjorden. Denne skal stå ferdig høsten 2023.

For tre år siden etterspurte Stranda kommune løsninger for hydrogenproduksjon basert på innestengt kraft fra lokale småkraftverk lokalisert rundt Hellesylt. Stranda kommunes pådriv for løsninger, godt hjulpet av Leverandørutviklingsprogrammet og Forskningsrådet, er en direkte utløsende faktor for at det i dag bygges en hydrogenfabrikk basert på kraft fra fem småkraftverk.

Innovasjonspådriver Hilde Sætertrø i LUP har vært involvert i arbeidet siden 2019 og kan fortelle at dialogkonferansen kom i stand som et for-prosjekt til en eventuell før-kommersiell anskaffelse som Forskningsrådet gir penger til. (Et forprosjekt skal undersøke om det er forutsetninger for utlysing av før-kommersiell anskaffelse, og inkluderer bl.a. gjennomføring av en dialog med markedet for å få en oppfatning av utviklingsmuligheter.) For-prosjektet konkluderte med at en før-kommersiell anskaffelse ikke var hensiktsmessig i dette tilfellet, men at Pilot-E-virkemiddelet kunne være vel så nyttig. Pilot-E ble utlyst i samme periode, og Flakk-gruppen søkte om midler til et pilotprosjekt for hydrogenproduksjon i Hellesylt. Søknaden fikk tilslag og Pilot-E-midlene er nå god risikoavlastning til pilotprosjektet. Nå er Norwegian Hydrogen AS etablert for å fullføre pilotprosjektet som har som mål å ha en hydrogenproduksjon opp å stå i 4. kvartal 2023.

Ifølge prosjektleder Andreas W. Østigård i Norwegian Hydrogen kan det bli produsert hydrogen fra de fem småkraftverkene i 200 dager pr år, basert på vannføringen i disse elvene. Resterende dager må ta kraft fra nettet, mens det i 0-60 dager per år ikke vil være grunnlag for hydrogenproduksjon. Dette vil være tilstrekkelig energi til turistferga som går på Geirangerfjorden i sommerhalvåret, men ikke dekke behovet til større cruiseskip. I tillegg til turistferga kan busser og hotell også bli forsynt med hydrogen basert på denne produksjonen.

  • Pilotprosjektet gir oss mye læring og grunnlag for videre og større satsing på hydrogenproduksjon som en del av et nullutslipps transportsystem og energibehov generelt, sier Østigård.

Innovasjonspådriver Sætertrø i LUP gleder seg over at innovativ anskaffelsesmetodikk bærer frukter og understreker at dette er et godt eksempel på viktigheten og nytten av at det offentlige bringer utfordringer på store samfunnsproblem ut i markedet og etterlyser løsninger.

Den offentlige oppdragsgiveren trenger ikke selv å være kunden, men opptre som en samfunnsaktør som tar ansvar for innovasjon. Stranda kommune med næringssjef Inge Bjordal i spissen har stått dette løpet fullt ut.

  • Det at en liten kommune evner å gjøre dette, er veldig bra, tilføyer Hilde Sætertrø, og håper at Møre og Romsdal fylkeskommune utlyser sin konsesjon til å drive turistferga på Geirangerfjorden på en sånn måte at den lokale hydrogenproduksjonen blir nyttiggjort til utslippsfri ferdsel.