Haukeland universitetssykehus HF

Haukeland universitetssykehus er landets nest største sykehus, med cirka 12.000 ansatte som hver dag har som mål å gi pasientene best mulig behandling og pleie. I 2017 gjennomførte sykehuset mer en 900.000 pasientmøter.

Kontaktinformasjon

https://helse-bergen.no/om-oss

Relaterte anskaffelser (3)

Tørket blodplasma

For å sikre tilgang på og for å bli selvforsynt med tørket blodplasma ønsker Helse Bergen å etablere teknologi for egen produksjon av tørket blodplasma. Målet er å dekke etterspørsel og beredskap av tørket blodplasma ved alle sykehus, i kommunehelsetjenesten,…

Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

Tidlig transfusjon av blodplasma reduserer dødelighet hos pasienter som blør. Det er viktig å sikre rask og lik tilgang på blodplasma for behandling i og utenfor sykehus.

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Helse Bergen HF er tildelt et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge for å utvikle en løsning som skal sikre identifisering og hvor kirurgiske enkeltinstrumenter befinner seg i sykehuset. Helse Bergen vil vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor…