Optimalisering av logistikk-løsning for miljøgevinst og økt brukertilfredshet

NAV hjelpemiddelsentral Agder har gjort flere tiltak for å gjøre egen transport og logistikk mer bærekraftig. Samlasting er identifisert som en ytterligere mulighet. Hjelpemiddelsentralen starter nå et pilotprosjekt med formål om bedre koordinering slik at ledig kapasitet blir utnyttet på en mer bærekraftig -og kostnadseffektiv måte. Reduserte antall kjørte mil, vil også gi lavere utslipp av miljøgifter og mindre slitasje på vei.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

NAV Hjelpemiddelsentral Agder ønsker en effektiv leveranse av hjelpemidler samtidig som utslipp reduseres ved å begrense antall biler på veiene. Det er også behov for redusere tidsbruk og administrasjonskostnader.

Les mer

Hvordan redusere tomkjøring som står for en betydelig del av transportnæringens klimautslipp?

Pilotprosjekt

NAV hjelpemiddelsentral Agder har inngått en intensjonsavtale med Always Cargo om å teste deres løsning for å dekke sitt behov.

Les mer

Løsningen, som er en innovativ plattform, gir oversikt over ledige oppdrag og ledig kapasitet, og tilrettelegger for at aktørene matcher ledig kapasitet med passende transport behov utover det interne nettverket

NAV Hjelpemiddelsentral Agder vil i dette prosjektet integrere og tilpasse systemløsningen for logistikkflyten med etablering av tilhørende prosesser og rutiner.

Testperioden planlegges avsluttet 3.kvartal 2024.

 

Dette prosjektet inngår i det Nordiske prosjektet ZED

Les mer