Nytt undervisningsbygg med idrettsfasiliteter

Nybygg for Helse- og sosialvitenskap NTNU og idrettsbygg for Studentsamskipnaden i Trondheim.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

En åpen og levende campus for synergieffekter mellom undervisning og helse/trening, en eksponert bytomt.

Les mer

Skape prosjektmodenhet blant deltakende leverandører i forkant av forprosjektet med utvikling. Prosjektet har kort tid til prosjektutvikling, stram kostnadsramme og ramme som skal fastsettes før bearbeidelse av løsningsforslag. Kan vi korte ned for-prosjektfasen gjennom dialog før konkurranseutlysing?

Dialog

Dialogkonferanse gjennomført 28. juni 2016, med mulighet for en-til-en-møter noen dager etterpå.

Konkurranse

Begrenset anbudskonkurranse, med prekvalifisering av tilbydere. I form som en Totalentreprise med løsningsforslag.

Les mer

Våren 2017 gjorde et evalueringsutvalg med representanter fra Statsbygg, NTNU og Sit vurdering av fire forslag til nytt universitets- og idrettsbygg. Backe Entreprenør og LINK arkitektur hadde det beste bidraget, og videreutvikling av byggeprosjektet starter etter sommeren 2017.

Resultat

Vil gi kortere (og mer kostnadseffektiv) utviklingsfase, men idrettsbygget, som kom til senere i planleggingen, kompliserte gjennomføringen noe. Det vil derimot gi bygget god funksjonalitet.