KlimaGrunn
Under utvikling

Miljøvennlig metode for sikring av kvikkleireområder

I utgravningsarbeidet for E6 Trondheim-Melhus ble det gravd tolv meter ned i kvikkleiren for å bygge veien. Foto: Statens vegvesen.
Sist oppdatert
- Ved å måle styrken i grunnforsterkningen på et senere stadium i herdeprosessen, kan man bruke mindre mengder kalk og sement som er veldig klimabelastende, sier Tonje Eide Helle i Multiconsult. I lag med tre andre leverandører utvikler de en målemetode som kan spare miljøet og lommeboka til Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR.

Behovet: forebygge kvikkleireskred på en mer miljøvennlig måte

Utbygging i kvikkleireområder krever omfattende sikringsmetoder som medfører store terrenginngrep, klimagassutslipp og kostnader. For å nå sine ambisjoner om å redusere klimagassutslipp knyttet til utbyggingsprosjekter, gikk Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR sammen om å utlyse en mer klimavennlig metode for forebygging og forhindring av kvikkleirskred.

Med ti millioner i støtte fra Innovasjon Norge, ble det i 2020 inngått et innovasjonspartnerskap med Multiconsult, Cautus Geo, Norcem og Argeo.

Løsningen: Redusere bindemiddelmengden

Flere steder i landet er det usikre grunnforhold som må forsterkes ved utbygging. Spesielt på Østlandet og i Trøndelag er kvikkleire utbredt, og for å kunne bygge på slik grunn må det gjøres inngrep for å stabilisere leiren.

Kalk og sement pumpes ned til opptil 20-25 meters dybde, og blandes inn i grunnen slik at det dannes søyler. Disse søylene, eller pelene som det heter på fagspråket, binder sammen og stabiliserer leiren. Produksjonen av kalk og sement gir store klimagassutslipp, og derfor er det et mål å ikke benytte mer bindemiddelmengde enn nødvendig.

– Utfordringen med dagens metode for måling av styrken er at det måles veldig tidlig, og styrken i de bindemiddelstabiliserte pelene øker med tiden. Derfor benyttes ofte større mengder bindemidler enn nødvendig. Med vår metodikk kan vi måle lenger ut i forløpet, og da har pelene rukket å bygge opp en høyere fasthet, sier prosjektleder i Multiconsult, Tonje Eide Helle.

KlimaGrunns arbeidsmetodikk er fortsatt i testfasen med planlagt ferdigstillelse i første halvdel av 2023. Selve metoden reduserer ikke utslippene i seg selv, men ved å benytte den kan man redusere mengden bindemidler betraktelig, og dermed redusere klimagassutslipp og kostnader.

- Det vi så når vi gjorde klimagassberegninger på utbyggingen av E6 sør for Trondheim, var at produksjonen av bindemidlene utgjorde én fjerdedel av utslippene på hele anlegget. Det var ganske sjokkerende tall.

- Tonje Eide Helle

Helle legger til at utbyggingen av E6 utenfor Trondheim er et prosjekt med mye grunnforsterkning, så i andre prosjekter med mindre grunnforsterkning vil andelen utslipp fra bindemiddelproduksjon utgjøre en mindre del av totalutslippet.

KlimaGrunn
KlimaGrunns andre feltforsøk på Statens vegvesens veiprosjekt E18 Vestkorridoren. Foto: Pernille Wiersholm, Multiconsult.

Kan brukes til å måle eksisterende grunnforsterkning

Selv om KlimaGrunns metodikk per nå er noe dyrere å bruke enn dagens målemetoder, tror Helle at gevinsten ved å benytte metoden er langt større enn kostnadene.

– Med mer erfaring kan vi også på sikt gjøre metoden mer effektiv og billig. Uansett vil den økte kostnaden kunne tjenes inn igjen gjennom en reduksjon i bindemiddelmengden. Totalt vil det føre til en betraktelig besparelse for anlegget, mener Helle.

Helle tror dette er noe hele bransjen vil ha nytte av, både statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner, samt private aktører som bruker grunnforsterkning som en del av sine utbyggingsprosjekter. En annen fordel med metoden er at den også kan benyttes til å måle bestandigheten i eksisterende grunnforsterkning.

– Dette har vi ikke hatt noen metode for tidligere. Det å kunne måle bestandigheten mange år etter at det er installert, og dokumentere at den fortsatt er god, er viktig for å kunne planlegge fremtidig utbygging eller iverksette tiltak for å øke samfunnssikkerheten, utdyper Helle.

Statens vegvesen er fornøyd og spent på neste steg

KlimaGrunns metodikk er testet to ganger i forbindelse med Statens vegvesens utbyggingsprosjekt E18 Vestkorridoren. Neste test er planlagt i første kvartal 2023, og resultatene av den vil avgjøre om oppdragsgiverne velger å utløse kjøpsopsjonen.

– Vi er godt fornøyde med det de har utviklet. Og vi har hatt et tett og godt samarbeid underveis med fagfolk hos både leverandører og oppdragsgiverne. Nå starter jobben med å selge det inn i bransjen, og da er det viktig å få forankret det hos prosjektlederne våre som har ansvaret for utbyggingsprosjekter, sier Eivind Juvik i Statens vegvesen som er prosjektleder på vegne av Vegvesenet, Bane NOR og Statsbygg.

Leverandørene

Multiconsult bidrar med materialteknologisk og geoteknisk spisskompetanse, og har prosjektlederansvaret for leverandøsiden.

Cautus Geo står for sensorteknologien og presentasjon av måledata.

Norcem er bindemiddelprodusent. Bidrar med materialteknologisk spisskompetanse, og fungerer som et kontaktorgan mot entreprenørene i bransjen.

Argeo utfører seismikken som benyttes til å dokumentere styrken i de bindemiddelstabiliserte pelene.

Leverandør

Multiconsult

Nedre Skøyen vei 2 0276 Oslo

https://www.multiconsult.no/

Kontaktperson:

Tonje Eide Helle

Senior rådgiver Geoteknikk

tonje.helle@multiconsult.no(+47) 95 96 77 46

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

idaskaaret.laustsen@nho.no