Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

Alle de 30 Agder kommunene har gått sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Når er prosessbeskrivelsen av den innovative anskaffelsen klar.

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Om anskaffelsen