Webinar om utlysning til innovasjonspartnerskap 2021

Innovasjon Norge inviterer til webinar for offentlige aktører som ønsker å søke midler til å gjennomføre innovasjonspartnerskap.

Tidspunkt

Onsdag 28. april 2021 kl. 11:00 - 12:00

Sted

Online

Om arrangementet

Innovasjon Norge ser etter modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på sine utfordringer.

I 2021 er det tre frister for å søke midler til innovasjonspartnerskap. Første frist var 1. mars. De neste mulighetene kommer 1. juni og 1. oktober.

Gjennom ordningen innovasjonspartnerskap får søkeren bla:

  • Mellom 8-15 MNOK i finansiell risikoavlastning til utvikling av nye løsninger.
  • Midler til å gjennomføre prosessen.
  • Hjelp til å rigge en god og trygg prosess.
  • Veiledning og støtte i å gjennomføre behovskartlegging og dialog med leverandørmarkedene.
  • Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter.
  • Erfaringsutveksling med andre offentlige virksomheter som gjennomfører innovasjonspartnerskap.

Har du spørsmål til webinaret?

Sunniva Jonassen Fjelde, Seniorrådgiver offentlig-privat innovasjon

sunniva.jonassen.fjelde@innovasjonnorge.no

Jonas Archer, Rådgiver offentlig-privat innovasjon

jonas.archer@innovasjonnorge.no

 

Informasjon om webinaret på Innovasjon Norge sine nettsider her.

Meld deg på