Vil du være med å utvikle hydrogenproduksjon og -distribusjon av innestengt kraft fra småkraftverk?

Vil du være med å utvikle hydrogenproduksjon og -distribusjon av innestengt kraft fra småkraftverk? Stranda kommune har til hensikt å lyse ut utviklingskontrakter som fører frem til tilgjengelig hydrogen som energibærer for bl.a. transport til sjø og land. Geirangerfjorden må om få år være utslippsfri, og som bidrag til dette vil kommunen stimulere til ferdige løsninger for nullutslipp. Alle landets småkraftverk med innestengt kraft, samt tilhørende aktører i verdikjeden, fagmiljø og FoU-aktører, inviteres til dialog for innspill til hva som trengs å utvikles. Det vil danne grunnlag for hva utviklingskontraktene kan bestå av.

Tidspunkt

Fredag 27. september 2019 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Scandic Ålesund, Moloveien 6, Ålesund

Om arrangementet

Generelt sett er hydrogenteknologi for alle ledd i verdikjeden for utnyttelse av innestengt kraft tilgjengelig. Verdikjeden som må på plass, inneholder ledd fra produksjon til sluttbruk. Les mer om teknologi, behovet for utvikling og utviklingsprosjektet her – se dialognotat.

Selv om de tekniske løsningene finnes (elektrolyse) er det likevel behov for noe utvikling, utprøving (piloter) og mer optimalisering av løsningene; f.eks. tekno-økonomiske modeller, lønnsomhet, optimalisering av dimensjonering og drift, bedre forståelse av driverne for lønnsom produksjon, og simuleringer.

Generelt sett er hydrogenteknologi for alle ledd i verdikjeden for utnyttelse av innestengt kraft tilgjengelig. Verdikjeden som må på plass, inneholder ledd fra produksjon til sluttbruk.

Det er dine innspill, som kjenner behovet for både teknologisk og økonomisk utvikling for å realisere dette, som etterlyses slik at kommunen kan lage et relevant grunnlag for ett eller flere utviklingsprosjekter. Har din bedrift behov for utviklingsmidler som ledd i realisering av hydrogen fra innestengt kraft, så kom og gi dine innspill. Påmelding her snarest og gjerne før 24. sept.

Målgrupper for dialogen:

  • Bedrifter i hele verdikjeden som kan utvikle og optimalisere løsninger for produksjon og distribusjon (infrastruktur) for hydrogen fra småkraftverk som bl.a. kan benyttes som energibærer til transport på sjø og ev. land:
    • Småkraftverk i hele landet som har innestengt kraft og som kan nyttiggjøre seg denne til hydrogenproduksjon
    • Bedrifter som kan optimalisere elektrolysører
    • Transportselskap og bedrifter med løsninger for distribusjons- og infrastruktur (fyllestasjoner) som gjør hydrogen tilgjengelig for kunder
  • Aktører som etterspør (er kunder av) hydrogen som energibærer for sine fartøy, landtransport og ev andre som kan tenkes bruke hydrogen som nullutslippsenergi
  • FoU-institusjoner, fagmiljø, konsulent-bedrifter med kunnskap om slike løsninger
  • Investorer

Dialogen består av en felles dialogkonferanse med alle påmeldte aktører 27. sept, skriftlig innspillsnotat og en-til-en-møter med kommunen. Innspillsnotat sendes senest inn 10. oktober. Det bookes tid med Stranda kommune for en-til-en-møte i uke 42. Innspillsnotat kan sendes inn uten at en-til-en-møte holdes, og det er heller ikke et krav å delta på første dialogkonferanse for å levere innspillsnotat og ev ha en-til-en-møte.

Program dialogkonferanse 27. sept

Den har til hensikt å starte prosesser som gir ideer til, eller får frem tydeligere behov for utvikling. Vi ønsker at den skal være en møteplass og skape kontakt mellom aktører.

Se også Stranda kommunes nettsider her.

Oppføring i Småkraftforeningas kalender.