Team innovative anskaffelser – erfaringsnettverk

Er det noe kraft i innovasjonsvennlige anskaffelser? Dette er spørsmålet vi stiller oss i denne utgaven av erfaringsnettverket for innovative anskaffelser. Målgruppen er innkjøpere og prosjektledere/fagledere i offentlige virksomheter. Det blir innlegg fra Oslo Economics, DFØ og en presentasjon av "Finn løsninger" som er ny tjeneste fra LUP for å finne og gjenta gjennomførte innovative anskaffelser. Få med deg denne muligheten til et fornyet blikk på innovasjonsrommet innenfor denne lav-terskel fremgangsmåten for innovative anskaffelser.

Tidspunkt

Torsdag 3. november 2022 kl. 12:00 - 14:00

Sted

Nettmøte på Teams

Om arrangementet

En hel verden skriker etter radikalt nye og bærekraftige løsninger. LUP bistår nå flere «kjøp av innovasjonsprosesser/PCP osv.» enn «kjøp av innovasjoner/PPI». I Team IOA denne gangen løfter vi frem metodikken for å utforske innovasjonskraften for denne lav-terskel varianten av innovative anskaffelser.

DFØ har lagt ut oppdatert veiledning for konkurranse med forhandling som er den mest aktuelle prosedyren for innovasjonsvennlige anskaffelser/kjøp av innovasjon (PPI). I den prosedyren er det både rom for noe utvikling/tilpasning til offentlige behov og muligheter for å betale leverandørene for denne utviklingen. Magne Hareide fra DFØ forklarer oss hvordan i sitt innlegg.

Vi har også bedt Svend Boye i Oslo Economics om å finne frem og analysere tall som kan kaste noe mer lys over innovasjonseffekten av henholdsvis «kjøp av innovasjonsprosesser/PCP osv.» og «kjøp av innovasjoner/PPI». Hva gir mest innovasjon i form av tjenestekvalitet? Hva gir best økonomisk effekt? Hva med samfunnsøkonomiske effekter?

Klikk her for følge nettmøtet! (NB! Påmelding er ikke nødvendig)

Agenda
12.00 Introduksjon til tema og siste nytt
Harald Aas, LUP

12.15 Meldinger fra virkemiddelapparatet

Innovasjon Norge, Forskningsrådet,
DFØ, KS og NHO

12.30 Faginnlegg: Innovativ eller bare vennlig?

Oppdatert veiledning på innovasjonsvennlige anskaffelser (PPI)
Magne Hareide, DFØ

13.00 Pause


13.10 Hva gir best innovasjonseffekt; «kjøp av innovasjonsprosesser/PCP osv.» eller «kjøp av innovasjoner/PPI».

Svend Boye, Oslo Economics

13.30 Nyhet! “Finn løsning” – kjøp av
innovasjoner som allerede er utviklet (PPI)
Ida Skaaret Laustsen, LUP

13.55 Avslutning, Harald Aas, LUP

14.00 Slutt

Vel møtt!

Last ned programmet her