Markedsdialog for prehospital video i samhandling, PreViS2

Sykehuset Innlandet, Helseinn og LUP inviterer til markedsdialog i innovasjons- og utviklingsprosjekt PreViS2 (Prehospital video i samhandling).
Bedre veiledning fra lege til ambulansepersonell kan gjøres med videokommunikasjon. For å ta ulike videoløsninger i bruk, koble de med annen teknologi, og sikre en trygg og stabil drift, er det behov for en helhetlig kommunikasjonsløsning.

Markedsdialogen er en del av den innovative anskaffelsesprosessen for PreViS2. Den innebærer aktivt å søke råd i markedet fra leverandører, bransjer, rådgivere, forskningsmiljøer og andre aktører. Målet er å danne et solid grunnlag for å finne den beste løsningen som markedet har å tilby.

Tidspunkt

Tirsdag 30. april 2024 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Dialogmøtet er digitalt.

Om arrangementet

Lenke til invitasjon med beskrivelse av behov.

Dialogmøtet er digitalt. Lenke sendes til påmeldte deltagere i forkant av konferansen.

Program for dialogkonferansen

1. Velkommen
2. Agenda for dagen
3. Innsjekk / presentasjon av deltakere
4. Mål for dagen
5. Bakgrunn for initiativet – om PreViS2
6. Hva er behovet vårt?
7. Innspill, tilbakemeldinger og spørsmål
8. Veien videre

Gjennomføring av dialogprosessen

Prosjektet vil legge til rette for at leverandører kan samarbeide for å komme med innspill til løsninger som svarer opp behovet best mulig. I etterkant av dialogkonferansen vil leverandørene få mulighet til å fylle ut et «match-making»-skjema for å søke potensielle samarbeidspartnere.

Dialogen vil bestå av flere trinn:
Del 1: Dialogkonferanse tirsdag 30. april 2024
Del 2: Tilrettelegging for at aktører kan «koble seg sammen» for å finne de beste løsningene
Del 3: Mulighet til å gi skriftlige innspillsnotat i etterkant av dialogkonferansen
Del 4: Mulighet til å presentere sine innspill i en-til-en møter med PreViS2-prosjektgruppen

Meld deg på