Oslobygg KF og LUP inviterer til dialogkonferanse – vinduer for ombruk

Oslobygg og Leverandørutviklingsprogrammet LUP inviterer til markedsdialog med tema Vinduer; oppgradering, gjenbruk, gjenvinning, - eller nye vinduer designet for ombruk

Tidspunkt

Tirsdag 23. januar 2024 kl. 09:00 - 14:00

Sted

Oslobygg KF Grenseveien 78C, 0663 Oslo

Om arrangementet

Eldre vinduer er i overgangen til mer sirkulære verdikjeder å betrakte som et «problemprodukt». Det er et høyt volum, og har liten eller ingen mulighet for direkte ombruk

Hvordan håndtere det store volumet av utrangerte vinduer i formålsbygg? Kan de ombrukes direkte eller oppgraderes så de tilfredsstiller dagens krav?

Hvilke løsninger finnes på markedet, kanskje designes det nye vinduer for ombruk? – og hvilke næringskjeder er det viktig at vi som offentlig byggherre bør kjenne til?

Markedsdialog

I tillegg til at vi avdekker behovet og utfordringene, er formålet med arrangementet å få innsikt og bli kjent med løsningene som eksisterer, – og å få innspill på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Vi ser fram til arrangementet der vi legger opp til en åpen dialog og idemyldring om hvordan vi sammen kan finne en retning og kanskje konkrete aktiviteter for «neste» skritt.

Det er foreløpig ikke knyttet noen konkret anskaffelse opp mot Oslobygg sitt behov.

Tema i dialogen

Dialogkonferansen vil inneholde faglige innlegg og dialog innenfor de 5 områdene.

 • Ombruk av vinduer
 • Ombruk av glass
 • Gjenvinning av glass
 • Oppsamling av brukte vinduer
 • Nye vinduer designet for ombruk

Program

09.00   Registrering

09.15

 • Velkommen v/Ulf Brage Moe og Qing Tollefsen, Oslobygg KF
 • Program og gjennomføring – et hybrid arrangement
 • Lynkurs i Innovative anskaffelser med fokus på markedsdialog v/Kjersti Granaasen,  LUP
 • Vinduer, ombruk og gjenvinning – et forskerperspektiv. v/Silje Kathrin Asphaug, Sintef
 • Ombruk av vinduer / Ombruk av glass / Gjenvinning av glass v/Jonas van Zwieten Sivertsen, Glass og Fasadeforeningen

10.40 PAUSE

10.50

 • Betraktninger fra trevarebransjen. v/Hilde Widerøe Wiebe, Norske Trevarer
 • Oppsamling av brukte vinduer. v/Sverre Valde, Ruteretur AS
 • Gruppesumming med spørsmål og svar på digital flate

11.40 Lunsj

12.10 De nye løsningene. Bedrifter pitsjer sine løsninger

 • Again X
 • Hybridized AS
 • Hydro building systems
 • Loopfront AS
 • Schüco Norway AS
 • Z-clix As

13.10 Dialog og idemyldring om muligheter med spørsmål og svar på digitale flate

13.45 Hva nå Oslobygg KF?

14.00 SLUTT

Arrangementet er planlagt for fysisk deltagelse, – det er også mulig å delta digitalt. Digitale deltagere vil få oversendt lenke til arrangementet mandag 22. januar.

Kontaktperson Qing Tollefsen qing.tollefsen@obf.oslo.kommune.no

Prosess for innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser er en metodikk som legger opp til et samspill mellom offentlig oppdragsgiver og leverandørene. Kjernen i samspillet er dialog. Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative løsninger for å dekke oppdragsgivers behov. Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide et konkurransegrunnlag.

Samtidig får leverandørene og bedriftene informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud, og eventuelt utvikle nye og bedre løsninger. Se for øvrig www.innovativeanskaffelser.stage.dekodes.no.

Kontaktperson for prosessen kjersti.granaasen@lup.no

 

 

 

Meld deg på