Næringsfrokost om Innovative anskaffelser

Horten Næringsforum og Horten kommune, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterer til en næringsfrokost om innovative og bærekraftige anskaffelser.

Tidspunkt

Torsdag 31. mars 2022 kl. 07:45 - 10:00

Sted

Thon Hotell Horten

Om arrangementet

Kommunen presenterer først utfordringsområder hvor det er behov for bedre, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Deretter ser vi nærmere på hvordan kommunen og leverandører, gjennom å benytte innovative anskaffelser, kan finne frem til bedre løsninger. Næringsfrokosten avsluttes med en kort workshop hvor vi i felleskap diskuterer mulighetsrommet for bedre samhandling mellom kommunen og leverandører.

Invitasjon Næringsfrokost 31.3.2022

Meld deg på