Markedsdialog om teknologiske løsninger for flomvarsling

Hva kan være beste teknologiløsning for framtidens flomvarsling?

Tidspunkt

Fredag 1. november 2019 kl. 10:00 - 14:00

Sted

HuB Otta, Gudbrandsdalen

Om arrangementet

Kommuner er ryggraden i norsk beredskap, og har et generelt ansvar for å ta vare på egen befolkning.

Kommunene har også ansvar for risikovurderinger og å ha egen beredskapsplan. De følger nøye med på flomsituasjonen, og skaffer seg oversikt over eksisterende ressurser for å dekke behov.

Kommunene i Oppland, spesielt i Gudbrandsdalen, har god erfaring med flomhåndtering. Men dette gjelder først når flommen har startet eller etter at flommen har utøvet skade.

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen ønsker nå å utfordre markedet på hvordan fremtidens flomvarsling kan gjennomføres best mulig ved hjelp av teknologiske hjelpemidler. Formålet er å få til en reell og velfungerende løsning for å kunne predikere og varsle flom 1-3 dager før flommen faktisk inntreffer.

I samarbeid med Skåppå Kunnskapspark inviterer Nord-Gudbrandsdal regionråd til dialog om teknologi som kan forbedre flomvarsling.

I markedsdialogen vil Nord-Gudbrandsdalen presentere målsettinger, forberede markedet på behovet, motivere leverandørmarkedet til å finne nye samarbeidspartnere, og til å utvikle nye løsninger.

I dialogen ønskes også innspill på hvordan markedet ser for seg at utfordringene kan løses og behovene dekkes.

Påmelding: ingvild@skappa.no innen 25. oktober. 

Se HER for veiledende kunngjøring på Doffin.