Leverandører som reduserer CO2-utslipp i bygg inviterer offentlige byggherrer til dialogkonferanse

Trøndelag strekker seg lenger for enda mer miljøvennlige bygg. Leverandører inviterer offentlige byggherrer for å fortelle om løsninger, produkter, tjenester og kompetanse som bidrar til mindre CO2-utslipp.
Løsninger møter behov!

Tidspunkt

Onsdag 3. april 2019 kl. 09:00 - 15:00

Sted

Scandic Hell, Sandfærhus 22, Hell

Om arrangementet

Skal vi nå bærekraftsmålene og raskt omstille oss til et samfunn med mindre CO2-utslipp, må offentlige byggherrer sette strenge miljøkrav og ha høye miljøambisjoner i sine bygg-anskaffelser og byggeprosjekter. For å gjøre det lettere for offentlige byggherrer og nå miljømål inviterer trøndersk byggebransje til dialogkonferanse for å fortelle om sine miljøløsninger, produkter, tjenester og kompetanse. Mindre utslipp i oppføringen, rehabiliteringen og drifting av bygg kan oppnås i tett samarbeid mellom byggherre og leverandører, et samarbeid som starter med tidlig dialog i forkant av offentlig anskaffelse og gjennomføring.

Dette er en dialog leverandørene og næringslivet inviterer til for å fortelle om «kortreiste» produkter og løsninger i egen region til offentlige byggherrer. Målet med konferansen er at offentlige byggherrer øker sin bestillerkompetanse på miljøvennlige bygg gjennom økt kjennskap til løsninger i egen region og tips om hvordan de best kan etterspørre løsningene.

Miljøvennlige løsninger vil fra bedriftenes side blir presentert både fra scenen, rundt møtebord og i vrimlehall. Hele dagen er preget av dialog!

Hvis du som offentlig byggherre er nysgjerrig på grønne, bærekraftige løsninger for dine byggeprosjekter, er dette konferansen for deg. Du får snakke og diskutere med tilbyderne, får nye kontakter og ideer til hvordan du kan benytte løsningene, og hvordan du kan tenke nytt og implementere det i byggeprosjektene.

Påmelding her

Det er gratis å delta bortsett fra hvis bedrift ønsker stor standplass som koster 950,- kr (betales direkte til hotellet). Mindre stands (roll up, lite bord etc er gratis). Plakater kan henges opp.

Her ligger invitasjonen til bedrifter.

Her ligger invitasjonen til offentlige byggherrer

Her ligger oppdatert program

Nasjonalt program for leverandørutvikling er initiativtaker og koordinator, i tillegg til tre-bransjen i Trøndelag (Trøndersk tre former fremtiden), Nelfo, Bravida, EBA og Trøndelag fylkeskommune. NHO og Innovasjon Norge i Trøndelag er bidragsytere gjennom Leverandørutviklingsprogrammet.