Industri, fagmiljø og entreprenører inviteres til å utvikle rimeligere løsninger for bruer over 40 meter

I løpet av høsten lyser Møre og Romsdal fylkeskommune ut en innovasjonskonkurranse ihht prosedyren innovasjonspartnerskap der utfordringen er å utvikle rimeligere konsepter for bygging og vedlikehold av bruer over 40 meter. Fylkeskommunen, og flere andre fylkeskommuner, har store etterslep på ivaretakelse av bruer på fylkesveiene. De trenger rimeligere løsninger som gjør det mulig å opprettholde og forbedre veistandarden.

Tidspunkt

Onsdag 21. august 2019 kl. 10:00 - 16:00

Sted

Scandic Alexandra Hotell Molde

Om arrangementet

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har inntil 9 500 000,- kroner til utvikling av innovative løysingar som reduserer kostnader for bygging og til tyngre vedlikehald av nye bruer over 40 meter. Møre og Romsdal fylkeskommune anslår eit kostnadsomfang på 2 mrd. på vedlikehald og oppgradering av bruer i tida framover, og har samtidig vedteke å redusere investeringskostnadane for bruer med 200 mill. kroner for perioden 2018.2022 og nye 200 mill. kroner for perioden 2022-2027.

Nye løysingar må bidra til å gjere dette mogeleg.

Kostnadsreduserende tiltak kan være innenfor for eksempel standardisering og automatisering av produksjon, produksjon i verksted i stedet for på lokasjon, raskere montasje, andre byggematerialer, nye bru-konsepter under vann i stedet for over, løsninger som varsler vedlikehold tidligere for å spare kostnader.

Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med flere fylkeskommuner, inviterer til dialog for å få innspill til mulige nye løsninger som skal danne grunnlaget for flere innovasjonspartnerskap for utvikling. Et bredt spekter av alle typer aktører som kan tenkes bidra til at bruer over 40 meter som kan bygges rimeligere, samt aktører som kan minske vedlikeholdsetterslepet (som reduserer behovet for nye bruer og forlenger levetiden på eksisterende bruer) inviteres inn.

I tillegg må nye løsninger ha lavere livssykluskostnader, føre til mindre CO2-utslipp og være realistisk å gjennomføre innen ca 5 år.

Les mer om dialogen, behovet og kommende innovasjonskonkurranse her

Her er Møre og Romsdal fylkeskommunes egne nettsider om innovasjonskonkurransen.

Mercell-kunngjøring

Påmelding dialogkonferanse til tine.steinset@mrfylke.no