Fast Track Sirkulærøkonomi – presentasjon av vinnerforslag!

25 leverandører har siden september i fjor utviklet nye sirkulærløsninger på fem ulike områder. Vi inviterer offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, everandører og investorer til en presententasjon av resultatene.

Fast Track for Sirkulærøkonomi er finansiert av Klima- og Miljødepartementet og gjennomført av LUP i samarbeid med DFØ, NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tidspunkt

Torsdag 25. mars 2021 kl. 13:00 - 14:00

Sted

Nettmøte

Om arrangementet

 

I april 2020 ble LUP utfordret av KLD på ideer til hvordan vi kunne stimulere leverandørindustrien i en vanskelig tid og opprettholde videre utvikling av nødvendige sirkulære løsninger. Svaret ble 5 idekonkurranser med offentlige behov som utgangspunkt. KLD ønsket at pengene skulle komme til anvendelse i 2020 og sammen med DFØ la vi derfor opp til en rask, derav navnet Fast Track, gjennomføringsmodell etter prosedyren plan- og designkonkurranse i anskaffelsesloven. Nå er leverandørene som vant idekonkurransene klare for å presentere prototyper og foreløpige resultater fra arbeidet, og vi håper at dette arrangementet skal hjelpe de nye sirkulærløsningene helt frem til anskaffelsesklare produkter og tjenester.

Vi er spent på ressultatet, og håper du vil delta enten du er offentlige innkjøper, leverandør, investor eller en del av virkemiddelapparatet for innovative anskaffelser.

Agenda

13.00 Velkommen og kort om hva som skal skje, Harald Aas, LUP
13.10 Klima- og miljødirektoratet åpner, Ingvild Gausereide Jacobsen, rådgiver KLD
13.25 Sirkulær mobilitet, Øyer kommune, Ihuga AS, Æra Strategic Innovation og Ecosign Mountain Planners
13.30 Sirkulær emballasje, Bærum kommune, Looping AS
13.35 Sirkulære kunstgressbaner, Trøndelag Fk m. fl, Green Cleaner,
13.40 Sirkulære skillevegger, Statsbygg, Team TewoFlex, som består av Termowood AS, Made AS og Rambøll
13.45 Bærekraftig energiforsyning langs vei, Statens vegvesen, Ballard Power Systems Norway
13.50 Veien videre, finansiering og råd, Mona Skaraas, Forskningsrådet, Tone Varslot Stave, Innovasjon Norge
14.00 Avslutning av fellesdel
14.10 Individuelle møter

Lenke til arrangementet

Invitasjon til arrangementet

 

 

Meld deg på