Digital markedsdialog; Rett utstyr på rett plass til rett tid uten bruk av helsepersonell

Sunnaas sykehus inviterer til digital markedsdialog som ledd i et forprosjekt til en førkommersiell anskaffelse. Målet i forprosjektet er å utrede hvordan behovet sykehuset har for hente- og bringetjenester kan løses på bedre måter enn i dag. Per nå gjennomføres disse oppgavene i stor grad av helsepersonell og sykehuset undersøker nå hva som finnes av mulige løsninger i dag og om det eventuelt er grunnlag for å utvikle nye løsninger i samarbeid med næringslivet.

Tidspunkt

Onsdag 24. juni 2020 kl. 13:00 - 15:30

Sted

Dialogen foregår digitalt. Lenke til arrangementet sendes etter påmelding.

Om arrangementet

PROGRAM

13.00-13.10 Presentasjon av Sunnaas sykehus ved leder for Avdeling for Innovasjon og E-helse, Sveinung Tornås

13.10-13.30 Om leverandørdialog og samspill i innovative anskaffelser ved pådriver i Nasjonalt program for leverandørutvikling Riche Vestby

13.30- 14.10 Presentasjon av Sunnaas sykehus sine behov ved prosjektleder Linda Sørensen

14.10-14.30 Digitale muligheter og utfordringer på Sunnaas ved Enhetsleder for teknologi og ehelse Hans Kristian Skara

Kl. 14.30-15.30 Spørsmål og diskusjon

Torsdag 25 og 26 juni: Mulighet for en til en møter a 45 minutter. Møtene avholdes på Sunnaas sykehus, Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr.

Påmelding:
For påmelding og spørsmål til den digitale konferansen og en til en møter kontakt: Linda.sorensen@sunnaas.no
Frist for påmelding er 20.06. 2020

Du finner alle detaljer i Doffin.

Invitasjon til markedsdialog Sunnaas sykehus