Digital dialogkonferanse om system for delegering av myndighet og tilgangsstyring

I dag foregår delegering av myndighet og tilgangsstyring i Kystverket gjennom manuelle prosesser. Finnes det automatiserte systemer for dette, eller må det utvikles?

Tidspunkt

Torsdag 7. februar 2019 kl. 13:00 - 14:30

Sted

Påmeldte deltaker mottar lenke til strømmet tjeneste på epost

Om arrangementet

 

I en virksomhet delegeres myndighet innenfor mange områder. Når en ansatt har fått delegert myndighet trenger han også relevante systemtilganger for å kunne utøve myndigheten. I dag foregår delegering av myndighet og tilgangsstyring gjennom manuelle prosesser, og det er vanskelig å holde en fullstendig oversikt.

Kystverket gjennomfører en dialogkonferanse med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til en mulig anskaffelse. Hensikten med dialogen er å få kunnskap om det finnes anskaffelsesklare løsninger for å dekke Kystverkets behov i markedet – eller om det må utvikles.

Målgrupper:

  • Interesserte leverandører av systemer som kan håndtere delegering av myndighet og tilgangsstyring.
  • Andre statlige virksomheter som er interessert i tilsvarende system.

Dialogkonferansen arrangeres i samarbeid med Innovative anskaffelser torsdag 7. februar kl 13:00-14:30. Konferansen strømmes.