Digital dialogkonferanse: Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

Lillestrøm kommune ønsker en løsning for biladministrasjon og elektronisk kjørebok for sine over 400 kjøretøy. Behovet baserer seg på lovpålagte krav, i tillegg til et ønske om økt effektivisering, kontroll og kostnadsbesparelser relatert til forvaltning av kjøretøy.

Tidspunkt

Tirsdag 16. november 2021 kl. 12:00 - 14:00

Sted

Digitalt - Microsoft Teams

Om arrangementet

Lillestrøm kommune inviterer i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) til digital dialogkonferanse for å:

 • Gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen og behovet.
 • Få innspill om mulighetsrommet, alternativer eller innovative løsninger, med relevanse for prosjektet.
 • Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet.

Kommunen mangler per i dag et egnet system – ansvarlig enhet bruker uforholdsmessig mye tid og ressurser på å administrere bilparken via Excel, og sluttbrukerne mangler systemstøtte for smidig bestilling og bruk av bilene.

Anskaffelsens førsteprioritet er å forenkle og forbedre administrasjon og bruk av bilparken, men kommunen ønsker også å legge til rette for å koble på andre løsninger eller moduler etter hvert. For på sikt å oppnå målene om flåtestyring, bildeling og mobilitet i kommunen, og bidra til klima og miljø-gevinster.

Målsetninger og rammer for anskaffelsen

Prosjektets formål:

 • Forenkling og forbedring av kommunens biltjeneste.

Prosjektets mål:

 • Få helhetlig oversikt og kontroll, og bedre utnyttelse av bilparken
 • Bidra til en enklere arbeidshverdag, med ukomplisert bilbruk
 • Tilrettelegge for bærekraftig bruk av fremkomstmidler i kommunen.

Ønsket effekt/resultat:

 • Effektivisere biladministrasjon og -bruk
 • Bedre datakvalitet, bedre kontroll og oversikt over bilparken
 • Bedre ressursutnyttelse
 • Bedre kvalitet på biltjenesten, og forenkling for sluttbruker
 • Tilfredsstille lovpålagte krav

 

Målgruppe

Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører, oppstartsmiljøer og andre relevante aktører, som kan bidra til å oppfylle behovene og målene med anskaffelsen.

Dialognotat

Les mer:

Har du spørsmål om dialogkonferansen ta kontakt med:

 

Meld deg på