Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Ingress

Tidspunkt

Fra mandag 15. mai 2017 kl. 08:30
Til tirsdag 16. mai 2017 kl. 15:00

Sted

hos Miljødirektoratet - Grensesvingen 7, Helsfyr i Oslo

Om arrangementet

Markedet er avhengig av stor nok etterspørsel for å kunne gjøre maskinparken om til utslippsfri. Derfor samles flere offentlige utbyggere på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå for nettopp å tydeliggjøre det store volumet i etterspørselen og ikke minst for å signalisere kommende krav på dette området. Målet er å få til utviklingsløp som gjør at det blir realistisk å kunne etterspørre utslippsfrie bygg- og anleggsplasser på sikt.

Meld deg på